Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich

"tegoż Marcina Antoniego Gosiewskiego (...) za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy"

Notatki


Wyniki 1 do 50 z 247

      1 2 3 4 5 Dalej»

 #   Notatki   Link do 
1
Kosten 7.11 1895
Stawił się gospodarz / rolnik (Landwirth) Marcell Schwartz tożsamosci uznanej przez świadka nr 4
katolik, ur. 27 maja 1873 r. w Poladowo, pow. Śmigiel, zam. Poladowo, syn rolnika (Ackerwirth) Michaela Schwartz i jego zony Elisabeth Ciesielska zamieszkali w Poladowo i Jadwiga Styza tożsamosci uznanej przez świadka nr 4, katoliczka, ur. 5 października 1874 r. w Krzan, zam. Krzan, córka tam też zmarłego rolnika Simon Styza i jego żony Apollonia d[e]d[omo] Jurga obecnie zamężna Skoracka, zamieszkała Krzan.
swiadkowie
wlasciciel karczmy August Jagusch (35 lat)
rolnik i wojt /soltys Anton Skoracki (35 lat)https://szukajwarchiwach.pl/34/424/0/2.1/130/str/1/6/15/gwkU32MOfUJvSUuXXtGtjA/#tabSkany

https://szukajwarchiwach.pl/34/424/0/2.1/130/str/1/6/15/N3X2Kh3Qg4e0S2yf47DrdQ/#tabSkany 
Małżeństwo F79
 
2  Małżeństwo F103
 
3  Małżeństwo F80
 
4  Małżeństwo F56
 
5  Małżeństwo F82
 
6  Małżeństwo F83
 
7  Małżeństwo F86
 
8  Małżeństwo F87
 
9  Małżeństwo F88
 
10  Małżeństwo F89
 
11  Małżeństwo F96
 
12  Małżeństwo F109
 
13  Małżeństwo F113
 
14 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Małżeństwo F116
 
15  Małżeństwo F119
 
16 Dane osób żyjących ukryte. - Dostępne po zarejestrowaniu. Małżeństwo F116
 
17  LEWANDOWSKI, Walenty (I211)
 
18  BILIŃSKA, Maria Magdalena (I164)
 
19 ... GOSIEWSKI, Stanisław (I368)
 
20 ... GOSIEWSKA, Aniela Marianna (I378)
 
21 ... GOSIEWSKA, Jadwiga (I405)
 
22 ... GOSIEWSKA, Zofia Maria (I374)
 
23 ... GOSIEWSKI, Leon Mikołaj (I375)
 
24 ... GOSIEWSKA, Maria Antonina (I367)
 
25 ... GOSIEWSKA, Wanda Helena (I369)
 
26 ... GOSIEWSKA, Celina Elżbieta (I373)
 
27 ... GOSIEWSKA, Janina Maria (I376)
 
28 ... GRZYBOWSKA, Józefa Marianna Leokadia (I365)
 
29 ... GOSIEWSKA, Stefania Maria (I377)
 
30 (…) 50. P. Józefatowi Gosiewskiemu, b. Kontrolerowi Skarbowemu w m. Przasnyszu, za 48 letnią służbę rs. 225, z których rs. 169 z funduszów Stowarzyszenia, a rs. 56 z funduszów Skarbowych. (…) Art. 2. Wypłata pensji i dodatków w Artykule poprzedzającym wyszczególnionych, zarządzoną będzie stosownie do przepisów zawartych w Ustawach i postanowieniach na wstępie powołanych. Art. 3 Wykonanie niniejszego Ukazu Naszego Radzie Administracyjnej Królestwa Polskiego polecamy. (Podpisano) „Aleksander” przez Cesarza i Króla (…) w Carskiem Siele 14 (26) listopada 1861 r.  GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
31 (...) do dnia 15 września 1864 roku, to jest do daty wydzierżawienia na lat dwanaście teatru Józefowi Gosiewskiemu (...) GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
32 (...) doszła do nas smutna wiadomość, że nasz stały korespondent w Sierpcu adwokat ś.p. A. Gosiewski rozstał się z tym światem. Zmarły w swoim czasie obficie zasilał prasę płocką artykułami i pracami literackimi. Od dłuższego czasu był też korespondentem "Kuriera Płockiego", gdzie pisywał pod pseudonimem "Algo". Oprócz zdolności, wykazywanych w kierunku swego zawodu, obdarzony był talentem pisarskim, nieposzlakowaną uczciwością i zacnością charakteru oraz bystrym spostrzegawczym umysłem. Niech ziemia rodzinna, dla której żył i pracował, lekką mu będzie.  GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
33 (...) gubernator polecił zerwać kontrakt i w marcu 1867 r. teatr płocki wrócił ponownie pod zarząd Magistratu. GOSIEWSKI, Józef Władysław Roman (I105)
 
34 (...) Jozefata Gosiewskiego, kontrollera w mieście Przasnyszu (...) GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
35 (...) Nazwisko i Imię: Gosiewski Józefat Arkadiusz Felix 3ch imion – / Nazwisko i Imię Rodziców podającego: Antoni i Eufrozyna z Patków – / Nazwisko Herbu (…): Korwin – GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
36 (…) Wyczytawszy w n-rze 89-tym (270) „Echa” nie zbyt pochlebną wzmiankę o prowadzonym przezemnie w Rypinie hotelu i restauracji, w imię prawdy i w imię zasady” audiatur et altera pars, przesyłam następujące wyjaśnienie. Hotel w Rypinie, w porównaniu z hotelami wszystkich miast powiatowych gub. Płockiej, jest najprzyzwoiciej i najwygodniej urządzony, a nawet mam zasadę twierdzić, że nie wiele miasteczek powiatowych w Królestwie posiada hotel tak porządnie urządzony, jak mój w Rypinie. Ceny hotelowe za pokój od 75 kop. do 150 k. na dobę z pościelą i usługą, są bezwarunkowo średnie, praktykowane wszędzie, a w żadnym razie na publiczne skarcenie w łamach dziennika nie zasługują. Rypin leży nie na trakcie przejezdnym, a na uboczu, przez co i frekwencja w hotelu bardzo mała, a dochód z numerów nie przedstawia nawet wartości komornegom jeżeliby hotel zamienić na mieszkanie prywatne. Czyż w takich warunkach sprawiedliwą jest wzmianka o rzekomo wygórowanych cenach? Szan. korespondent znajduje nazwę „hotel warszawski” za zbyt szumną. Uprzejmie proszę o życzliwą radę, jakie mam dać miano hotelowi, ażeby przypadło do gustu; może „central”, lub „metropol hotel, a może tylko „zajazd pod zającem”, lub jakiem innem zwierzęciem? W każdym razie jest to kwestja drobna i dla czytającego ogółu jest, co najmniej obojętną. Inkryminowany mi zarzut podawania potraw jakoby niezbyt czysto, wobec istniejących surowych przepisów prawa, ściśle przestrzeganych obecnie przez odnośne organy, wprost nie zasługuje na wiarę; za wielka jest bowiem na to kontrola i za wielka odpowiedzialność za małe uchybienie tym przepisom. Być może, że sz. korespondent przyzwyczajony jest li tylko do pierwszorzędnych hoteli i restauracji Warszawy lub większych miast europejskich, ależ wymagania w tym kierunku odnośnie zapadłej prowincji, winny być niestety cokolwiek zredukowane. Każdy z moich gości może rachować zawsze na zdrowy, choć może nie wykwintny posiłek, za cenę nie wyższą od praktykowanych wszędzie na prowincji. Żałuję, że sz. korespondent nie określił ściśle, za co mianowicie policzono mu tak drogo, że rachunek służył pobudką do publicznego skarcenia. Wymagać od restauracji w małem miasteczku wielkomiejskiego komfortu nie można, bo obroty w takich zakładach są zbyt małe, a gdyby znalazł się jakiś przedsiębiorca, któryby objął ten „pewny i dobry” wedle słów korespondenta interes, doznałby z pewnością dotkliwego zawodu. Ultra posse nemo obligator. - Jeżeliby sz. korespondent echciał zwrócić uwagę na warunki, w jakich można prowadzić restaurację w małem miasteczku, doszedłby z pewnością do wniosków wręcz przeciwnych. Z poważaniem A. G. Gosiewski właściciel hotelu i restauracji w Rypinie. GOSIEWSKI, Alojzy Gonzaga Ludwik (I88)
 
37 (…) Z polecenia Heroldyi, w dalszym ciągu uwiadomienia z dnia 7 (19) lutego r. b. podaje się do wiadomości, iż na mocy decyzji Rady Stanu Królestwa Polskiego, w dniu 22 lutego (6 marca) t[ego] r[oku] zapadłej, uznanemi zostali za szlachtę dziedziczną, która nabyła tego stanu przed ogłoszeniem prawa: (…) Gosiewski Józefat Arkadiusz Filip, 3 imion, h. Korwin z odmianą (…) - W Warszawie dnia 1 (13) marca 1839 r. (…) GOSIEWSKI, Józefat Arkadyusz Felix (I110)
 
38 (pochowany na Powązkach; grobu nie odnaleziono) GRZYBOWSKI, Faustyn Teodor (I423)
 
39 + Zmarli w ostatnich dniach: w Tarnowie, ks. Franciszek Ksawery Tokarski, jubilat, były pleban w Targowisckach, w dyecezyi przemyskiej, kaninik honorowy, urodzony w Łękach r. 1811, wyświęcony r. 1836.  TOKARSKI, ks. Franciszek Ksawery (I382)
 
40 13 lutego 1922 roku zmarł we Lwowie ś.p. Antoni Gosiewski, długoletni administrator i dyrektor naczelny Przeworskiego Towarzystwa Cukrowniczego. Zmarły urodził się w rodzinnym majątku Radlinie, w ziemi Lubelskiej, w roku 1862. Studia odbył na Politechnice w Rydze, poczet poświęcił się cukrownictwu. Początkowo pracował w przemyśle czeskim, następnie na Podolu i Ukrainie, gdzie z większych prac jego na tem polu upamiętniło się zorganizowanie i zaprojektowanie budowy cukrowni w Denhofówce oraz przeprowadzenie kapitalnych remontów cukrowni Olchowiec i Bużanka. W roku 1901 objął ś.p. Antoni Gosiewski stanowisko naczelnego dyrektora cukrowni „Przeworsk”, na którem będąc wypowiedział zawziętą walkę kartelowi austrjackiemu, zagrażającemu cukrowni „Przeworsk”, a wraz z nią i całemu przemysłowi cukrowniczemu polskiemu w ówczesnej Galicji i dzięki swej intensywnej pracy i niespożytej energji walkę tę wygrał. Na tej przez siebie uratowanej placówce wytrwał do ostatnich chwil życia jako naczelny dyrektor i członek Rady zwiadowczej Ale nie tylko cukrownictwu poświęcił swe pracowite życie ś.p. Antoni Gosiewski. Zajmował także wysokie stanowisko w Banku Rolnym i Banku Dyskontowym we Lwowie oraz Banku Zjednoczonych Ziem Polskich w Warszawie, wreszcie był jednym z założycieli i członkiem Rady Towarzystwa Kredytowego Przemysłu Polskiego w stolicy naszej. Ś.p. Antoni Gosiewski, jako człowiek o nieskazitelnym charakterze, niezmordowanej pracy, a także rzadkiej u nas gruntownej fachowej wiedzy, pozostawił wśród swych licznych znajomych, których zaletami swemu zenowalał nie tylko do wysokiego szacunku, ale i serdecznego, szczerego przywiązania, wdzięczną pamięć i głęboki żal. Takich obywateli kraju, takich pracowników, daj Boże Ojczyźnie jak najwięcej. Cześć Jego pamięci! GOSIEWSKI, Antoni (I371)
 
41 50 rubli nagrody. Dnia 13 lipca skradziono fornalowi w majątku Radlin, gminy Chodelskiej krowę czerwoną łysą. Kto wskaże złodzieja lub naprowadzi na ślad tegoż, otrzyma rubli pięćdziesiąt. Dyskrecja zapewniona. Leon Gosiewski właśc. maj. Radlin. GOSIEWSKI, Leon Mikołaj (I375)
 
42 akt 45/1892: https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/19882184?_Jednostka_delta=20&_Jednostka_resetCur=false&_Jednostka_cur=5&_Jednostka_id_jednostki=19882184 CZACZKA, Antoni (I340)
 
43 akt chrztu 101/1908 BODUSZYŃSKI, Jerzy Mieczysław (I457)
 
44 akt chrztu 178/1823 - parafia Chodecz ZEMBRZUSKA, Kassylda Anastazja (I470)
 
45 akt chrztu 40/1906 BODUSZYŃSKA, Stefania (I455)
 
46 akt chrztu 71/1907 BODUSZYŃSKI, Antoni Mieczysław (I456)
 
47 akt chrztu nr 21/1813 - parafia Krzywosądz ZEMBRZUSKA, Józefa Eustachia (I472)
 
48 akt chrztu nr 24/1818 - parafia Kłóbka ZEMBRZUSKA, Kornelia (I473)
 
49 akt chrztu nr 79/1819 - parafia Tuszyn MARKOWSKA, Julia Agnieszka Tekla (I324)
 
50 akt chrztu nr 95/1822 - parafia Tuszyn MARKOWSKI, Wiktor Albin Łazarz (I476)
 

      1 2 3 4 5 Dalej»