Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich

tegoż Marcina Antoniego Gosiewskiego [...] za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej OpalenicaInformacje o źródle