Archiwum genealogiczne rodziny Gosiewskich

"tegoż Marcina Antoniego Gosiewskiego (...) za prawdziwego y niewątpliwego Szlachcica Państw Naszych ogłaszamy"

Obwieszczenia Publiczne: dodatek do Dziennika Urzędowego Ministerstwa SprawiedliwościInformacje o źródle